DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta, dana 19.novembra 2010.godine u OŠ "Sveti Sava" organizovana je izložba radova učenika ove škole na temu UN Konvencija o pravima djeteta "Imam prava na zdravo odrastanje", koju je na poziv škole posjetila i savjetnica Ombudsmana za djecu, kancelarija Foča.

Na izložbi su predstavljeni vrlo maštoviti i uspješni radovi – crteži, tekstovi i dr., kojim su djeca, i to učenici nižih razreda, pokazala da razumiju smisao UN Konvencije i njenih odredbi.

Tom prilikom savjetnica je učenicima i rukovodstvu škole predstavila instituciju Ombudsmana za djecu, njegove nadležnosti i dosadašnji rad, a zatim se razgovaralo o dječijim pravima i njihovom poštovanju. Djeca iako mlađe dobi pokazala su zainteresovanost i prilično poznavanje prava koja im garantuje UN Konvencija. Ova izložba i radionica popraćene su medijski uz prisustvo radija i televizije, čime je podvučen značaj svih oblika promovisanja zaštite interesa i prava djece.