DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

UN Konvencija o pravima djeteta obavezuje na preduzimanje svih odgovarajućih zakonodavnih, administrativnih, socijalnih i obrazovnih mjera, za zaštitu djece na njihovom putu odrastanja.

Pravo djece na informaciju, pravo na izražavanje vlastitog mišljenja, druženje i druga prava, djeca danas dobrim dijelom mogu ostvariti i putem interneta. Internet pruža velike mogućnosti ali sa sobom nosi i rizike koje djeca vrlo često ne znaju i ne mogu prepoznati niti znaju kako reagovati u datoj situaciji.

Da bi od interneta dobili samo najbolje i iskoristili sve prednosti koje ovaj vid komunikacije pruža, a da istovremeno izbjegnu sve zamke i opasnosti u koje mogu biti dovedeni, oni moraju biti zaštićeni. A biće zaštićeni samo ako ih tome naučimo.

Uvodničari na okruglom stolu su bili mr Nada Grahovac koja je govorila o tome kako zaštiti djecu na internetu, načelnik odjeljenja za sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta Jovo Marković je iznio podatke koje posjeduje MUP RS u toj oblasti, doc.dr Tatajana Duronjić je govorila o kompjuterskoj etici i digitalnoj pismenosti djece, doc.dr Tamara Pribišev-Beleslin je govorila o ranoj kompjuterskoj pismenosti, odnosno mogućnostima i rizicima za razvoj i učenje djece predškolskog uzrasta i dipl.ing.el. Ljubica Predić iz AIDRS je govorila o zaštiti djece na internetu i strateškim aktivnostima za stvaranje zdravog informacionog društva. Cilj je usopostavljanje posebne web stranice nadležnih institucija, koje će sadržavati  prednosti i rizike a koje su namjenjene djeci, roditeljima i nastavnicima, sa posebnim osvrtima kako prepoznati rizike i kako reagovati.