DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Obilježavanja Međunarodnog dana djeteta je prilika da se odrasli podsjete na obaveze koje su preuzeli i sumiraju rezultate između dva rođendana Konvencije. Međunarodni dan djeteta ove godine obilježava se u godini borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Siromaštvo djece je mnogo više od pokazatelja koji govore o materijalnim prilikama i potrošnji po članu domaćinstva. Siromašno je svako dijete koje nije upisano u osnovnu školu bez obzira na razloge koji su do toga doveli, siromašno je ono koje ne završi osnovnu školu, siromašno je ono koje nije upisano u Matičnu knjigu rođenih, ono koje trpi nasilje bilo koje vrste, ono koje je radno angažovano..

Mnogo je razloga koji djecu dovode u stanje siromaštva i sve to ostavlje trajne i teške posljedice na njihov život i odrastanje. Sa djecom se mora raditi, u djecu se mora ulagati, prvo roditelji, zatim škola, lokalna zajednica, svako u okviru svojih nadležnosti i krajnjih mogućnosti, a onda i dodatno i zajednički kako bi djeci omogućili najbolje.