DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U susret Međunarodnom danu dječijih prava savjetnik Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, je posjetila SŠ ''Ivo Andrić'' u Višegradu. To je ujedno i još jedna posjeta školama u provođenju aktivnosti ''O tvojim pravima u tvojoj školi''. Na samom ulazu, u školskom holu, evidentna je ljubav učenika i uprave prema svojoj školi, o čemu svjedoče brojne postavke uspjeha učenika sa takmičenja na panoima, fotografije, crteži i izložbeni prostori, kao što je izložba etno-radova i starina ovog podneblja u kabinetu srpskog jezika.

U razgovoru sa direktorom škole Mršavić Đorđom i pedagogom Ivanović Gordanom, saznali smo da uprava i učenici poštuju prava djece, da su dosta informisani, i da je organizacija nastave takva da je sve u funkciji učenika i nastavnih aktivnosti. Inače, ova vaspitno-obrazovna ustanova broji oko 500 učenika,nastava se održava u jednoj smjeni, a pored odjeljenja gimnazije su i odjeljenja za ekonomsko-tehnička, turistička, mašinsko-tehnička, ugostiteljska i mašinska zanimanja.Škola je opremljena po svim standardima, a za pohvalu je informatička nastava koja se odvija u četiri opremljena kabineta. Dakle, uslovi za nastavu su obezbijeđeni.Pošto škola nema svoju fiskulturnu salu, lokalna zajednica im ustupa, naravno bez naknade, sportsku dvoranu za potrebe učenika.Saradnja uprave škole i Savjeta učenika je odlična.

U organizovanoj radionici, sa Savjetom učenika, predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu RS, učenici su upoznati sa odredbama UN Konvencije o pravima djeteta. Pozitivna i kreativna atmosfera je vladala svo vrijeme, učenici su iskazali razumijevanje za prepoznavanje svojih prava, kao i kako postupiti u slučaju povreda prava,spremni su za razgovor i saradnju, kako sa roditeljima, tako i sa školskim pedagogom, koordinatorom i upravom škole. Za pohvalu je da su, učestvovali u brojnim debatama na temu dječijih prava, kao:u projektu sa učenicima opštine Goražde ''Nenasilna komunikacija'', radionice na temu alkohol među mladima, o nasilju, poznavanje humanitarnog prava, i slično. Aktivni su u mnogim radionicama, sekcijama, sportskim takmičenjima. Pozitivan primjer dobro organizovanog slobodnog vremena je uspjeh pojedinih učenika na nedavno održanom kakmičenju karatista u Veneciji, gdje su tri učenika osvojila prva mjesta, u različitim kategorijama; aktivni su u odbojci i košarci, a za pohvalu je i uspjeh jednog učenika na nedavno održanom evropskom takmičenju bas-gitarista gdje je osvojio treće mjesto, Uspjesi, uspjesi! Takođe, u povodu dana srednjih škola, 17.novembra posjetili su u Višegradu Zavod za žensku omladinu i djecu, a planiraju i slične aktivnosti sa starijim osobama.Savjet učenika je aktivan i učestvuje u izradi školskog lista ''Glas srednje škole''. Na poziv predstavnika Ombudsmana za djecu da budu mladi savjetnici i saradnici ove institucije, rado se odazivaju i puni su ideja za saradnju.