DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Poštujući prava djeteta na izražavanje mišljenja, a u godini borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece, Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac danas je u Derventi u Gimnaziji sa Tehničkim školama, zajedno sa Savjetom učenika postavila info tablu koju su kreirali učenici škola, upozoravajući na članove UN Konvencije koji obavezuju na stvaranje uslova za njihov pravilan razvoj.

Ova aktivnost dio je projekta koji implementira Centar za promociju evropskih vrijednosti ''EUROPLUS'' Doboj u saradnji sa kancelarijom Ombudsmana za djecu RS iz Doboja uz podršku Evropske komisije.

Zajednička je ocijena svih prisutnih da je obrazovanje ključno za shvatanje uslova za svu djecu, kako na svom putu odrastanja ne bi ostali na marginama društva.

Svako dijete koje ostane izvan obrazovnog sistema biće isključeno iz svakog drugog sistema.To ne smijemo dozvoliti.