DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Banja Luci je 1.7.2009.godine otvoren Centar besplatne pravne pomoći koji će svoje kancelarije imati u opštinama-sjedišta okružnih sudova čime će se značajno doprinijeti pravu građana na pristup sudu u zaštiti njihovih prava.Otvaranju Centra prisustvovala je i ombudsman za djecu mr Nada Grahovac i tom prilikom izrazili svoje očekivanje da će Centar i institucija ombudsmana ostvariti potrebnu saradnju u zaštiti prava djece.