DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

 

Institucija Ombudsmana za djecu zaprimila je žalbu roditelja zbog povrede prava djeteta. Tim povodom Institucija se obratila, između ostalog i Centru za socijalni rad Istočna Ilidža sa zahtjevom za dostavljanje povratne informacije.

Nakon samo nekoliko dana Centar je dostavio kompletan izvještaj iz kojeg se vidi da je za rješavanje po zahtjevu uključio sve subjekte zaštite u lokalnoj zajednici koji mogu doprinjeti adekvatnom rješenju, što je potvrdio i podnosilac zahtjeva. Rješavajući po zahtjevu u konkretnom slučaju Centar je prepoznao potrebu da mora tražiti takva rješenja koja će u istim situacijama osigurati ista prava i za drugu djecu.

Navedeni primjer je dobar primjer prije svega zbog pristupa u rješavanju po zahtjevu građana, a brzom reakcijom na zahtjev institucije Ombudsmana za djecu potvrdili su svoj odnos prema građanima i njihovim zahtjevima.

 

Dana, 15.11.2010. godine

 

                                                  Ombudsman za djecu Republike Srpske

                                                                    Mr Nada Grahovac