DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Banja Luci je u organizaciji OEBS Misija u Bosni i Hercegovini održan radni sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i drugih institucija koje se bave zaštitom djece u banjalučkoj regiji, na temu konfliktnih razvoda brakova i posljedica po djecu.

Cilj sastanka je da se razmjene iskustva iz prakse radi uspostavljanja efektivnog sistema zaštite djece nakon razvoda.

Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac pozdravila je inicijativu da se o ovom problemu govori jer je on zaista prisutan. Roditelji zaboravljaju da razvodom braka nisu prestali biti roditelji, zaboravljaju da je njihov razvod njihova odluka, koju djeca ne žele i na koju ne mogu uticati, a snose njihove posledice koje su teške i dugotrajne.

U vezi sa brojnim problemima u ovoj oblasti, ombudsman za djecu je ukazala između ostalog i na probleme uređenja viđanja djeteta sa roditeljem sa kojim dijete ne živi, na sprečavanje djeteta u ostvarivanju njegovog prava na kontakte sa bliskim srodnicima, na probleme u promjeni donesene odluke i posebno probleme u izvršavanju odluka, pitanja izdržavanja djeteta, odobrenja putne isprave.

Puno je pitanja koja traže efikasnije mjere, zato je i izraženo očekivanje da se razgovori na ovu temu nastave.