DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

O tvojim pravima u tvojoj školi razgovaralo se i u Gimnaziji i Srednjoj stručnoj školi "Istočna Ilidža" u Istočnoj Ilidži. Savjetnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija Foča, 11. novembra posjetila je ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu, i uvjerila se da je moguće u jednoj zgradi organizovati nastavu za dvije srednje škole iz dvije opštine.

Naime, kako nam je potvrdila i direktorica škole, gospođa Branka Kovačević, u zgradi nekadašnje kasarne JNA u Lukavici od 1996.godine smještene su Gimnazija i Srednja stručna škola iz Istočne Ilidže, kao i Srednjoškolski centar "28.juni" iz Istočnog Novog Sarajeva. Direktorica škole je istakla da je, sa oko 700 učenika, i tendencijom rasta broja đaka u ovoj školi, sve teže organizovati nastavu, a ni opremu za fizioterapeutske tehničare, koju su dobili od Evropske Unije nemaju gdje da smjeste. U okviru ove srednje škole radi i Muzička škola, pa učenici časove matematike, srpskog jezika i drugih predmeta prate slušajući vježbanja đaka Muzičke škole. Iako nemaju adekvatan prostor, učenici ove škole bilježe odlične rezultate na takmičenjima iz matematike, fizike, muzičkog, pa i na sportskim takmičenjima, i pored toga što nemaju ni fiskulturnu salu.

U drugom dijelu posjete, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, UN Konvencija o pravima djeteta, a zatim je slijedio razgovor sa predstavnicima Savjeta učenika ove škole, koji su pokazali veliko interesovanje za teme i pitanja koja se tiču učenika i njihovih aktivnosti, i visok stepen informisanosti o njihovim pravima.

U radionici, koja je zatim organizovana, pokazali su se kao dobri saradnici, iskazali kreativnost i zdravo rasuđivanje u razgovoru o problemima u školi. Kao nedostatke u provođenju redovnih školskih aktivnosti i učenici su istakli da je osnovni problem nedostatak prostora,  a naglasili su dobru saradnju sa upravom škole. Redovno održavaju časove odjeljenske zajednice, na kojima razgovaraju o tekućim problemima. Učenici su istakli da aktivno učestvuju u uređivanju školskog lista "Sunčani vidici", učestvuju u brojnim akcijama humanitarnog karaktera, kao što je akcija "Jedan slatkiš-jedno dijete" u kojoj su sakupljene slatkiše podijeleili sa djecom u stanju posebnih potreba. Također organizuju druženja sa starijim osobama - posjete Domu za starija lica. Trenutno učestvuju u projektu "Volontiraj-kreditiraj" u organizaciji "INFO-HAUS", sa svojim projektom "Zapošljavanje mladih u našoj sredini". Poželimo im uspjeh sa navedenim projektom.