DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Radionica za medije, 9. jula 2009.godine
U Banja Luci je,u organizaciji Ombudsmana za djecu održana  radionica na temu Mediji o djeci-djeca u medijima.
U promociji i zaštiti prava djeteta mediji danas imaju izuzetno važnu ulogu. Pored promocije prava djeteta i pozitivnih sadržaja koji su namjenjeni djeci,uloga medija je i jačanje društvene svijesti o kršenju prava djece.
Pored predstavnika institucije uvodničari na radionici su bili i Ivana Zečević,psiholog i dr Tatjana Duronjić komunikolog-mediolog, a radionici su pored predstavnika medija prisustvovali i predstavnici drugih organizacija i institucija koji su iznijeli  svoja iskustva iz prakse.
Učesnici radionice su se složili sa prijedlogom preporuka ombudsmana za djecu, koje će  u konačnom tekstu biti dostavljene svim učesnicima.