DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu Republike Srpske, kancelarija Doboj je, u saradnji sa Udruženjem građana "Primanatura" Doboj, dana 10. novembra 2010. godine, organizovao radni sastanak sa predstavnicima udruženja građana sa područja opštine Doboj koji se u svom radu susreću sa problemima djece i predstavnikom Centra za socijalni rad Doboj.

Sastanak je održan sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima nevladinog sektora u oblasti zaštite i promocije dječijih prava i radi razmjene iskustava i uspostavljanja aktivne saradnje između nevladinog sektora i Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Predstavljeni su rezultati koje su pojedina udruženja postigla u svom radu, razgovarano je o konkretnim problemima sa kojima se učesnici sastanka susreću, uz analizu dostignutog nivoa prava djece na nivou lokalne zajednice, a sa posebnim osvrtom na položaj i prava djece sa posebnim potrebama i djece bez roditeljskog staranja.

Na sastanku je postignut dogovor o redovnom međusobnom informisanju i saradnji učesnika.