DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

O tvojim pravima u tvojoj školi, razgovaralo se i učilo u Gimnazii u Mrkonjić Gradu. Kao što je uobičajeno zamjenica ombudsmana je razgovarala s direktorom škole i koordinatorom Savjeta učenika. U ovoj školi, koja, kako sa zadovoljstvom napominju, ima u svemu punu podršku opštine, zadovoljni su uslovima u kojima rade i opremljenošću škole. Navode da imaju 7-8 učionica u kojima se može izvoditi nastava uz primjenu savremenih tehnologija (internet).

Savjet učenika je veoma aktivan i trenutno su uključeni u projekat "Volontiraj kreditiraj" i projekat "Akademski centar evropskih škola". Kao i u drugim školama, smatraju da bi saradnja s roditeljima u Savjetu škole mogla biti redovnija i bolja.

Radionici, koja je slijedila, prisustvovalo je 23 djece. S pažnjom su slušali izlaganje o Ombudsmanu za djecu, a pitanja o njihovim pravima ozbiljno su prodiskutovali i saželi u vrlo konkretne odgovore. Ovi mladi ljudi su zainteresivani za sve teme koje smo otvorili: obrazovanje, zdravlje, izražavanje mišljenja, kvalitet provođenja slobodnog vremena i poznavanje prava djeteta. Učenici su svjesni da je dio njihovih profesora uvijek spreman da s njima razgovara o temama koje su posredno ili neposredno vezane za predmet koji predaju. To im mnogo znači, jer smatraju da sva znanja koja steknu kroz redovnu nastavu treba proširivati, a cijene spremnost i prihvataju sugestije nastavnika. Iako se aktivno uključuju u razne projekte i time obogaćuju svoje slobodno vrijeme, mladi se žale da nemaju dovoljno mogućnosti za sportske aktivnosti i da bi im poslije sjedenja u školskoj klupi i učenja kod kuće dobro došla rekreacija. U gradu imaju pozorište s kojim aktivno sarađuje i dramska sekcija škole, ali bioskop nemaju, a i za njega bi bilo interesovanja. Kada su na našu inicijativu razmišljali o svojim pravima, nabrojali su mnoga i shvatili da o njima znaju mnogo, ali nisu uvijek sigurni kako ih mogu ostvariti i zaštiti.

Na prijedlog da sarađuju sa Ombudsmanom za djecu RS rado su se odazvali jer smatraju da njihov glas treba da se čuje, a obaveza je svih nas da im u tome pomognemo.