DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

UN Konvencija o pravima djeteta obavezuje sve subjekte zaštite da djetetu obezbijede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegovu dobrobit.

Ombudsman za djecu uputio Inicijativu za izmjene Poslovnika Narodne skuprštine Republike Srpske, odnosno za obrazovanje Odbora za prava djeteta u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Rad Odbora bi, po procjeni Ombudsmana za djecu, doprinio kvalitetnijoj zaštiti djece i njihovih interesa na njihovom putu odrastanja u Republici Srpskoj. (Inicijative)