DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Za ove kišne, sumorne dane, pravo osvježenje je posjeta Srednjoj školi "Sokolac" u Sokocu. Naime, u nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi" savjetnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija Foča, dana 09.11.2010.godine, posjetila je ovu srednjoškolsku ustanovu.

Po ustaljenoj praksi, u prvom dijelu posjete, obavljen je razgovor sa direktorom škole Žarkom Kovačevićem, i pedagogom Aleksandrom Marković. Razgovaralo se, naravno, o ostvarivanju prava učenika u procesu obrazovanja, o saradnji Savjeta učenika sa upravom škole, kao i uslovima za rad. Ova školska ustanova ustanovljena je 1961.godine, danas ima 634 učenika, u 28 odeljenja, a učenici se obrazuju u Gimnaziji, i srednjem stručnom obrazovanju - šumarstvo, obrada drveta, mašinstvo i obrada metala.

U drugom dijelu posjete savjetnica Ombudsmana družila se sa članovima Savjeta škole, a u druženju su učestvovali i članovi Savjeta iz područne srednje škole iz Han Pijeska. Učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu RS, ovlaštenja, organizacija rada, kao i aktivnosti koje je Ombudsman za djecu RS proveo u proteklom periodu, te način obraćanja Instituciji. Naravno, razgovaralo se i o UN Konvenciji o pravima djeteta, s posebnim naglaskom na prava u vezi sa njihovim školovanjem i obrazovanjem. Evidentno je da učenici dosta znaju o svojim pravima u školi i da su njihova interesovanja velika. Inače, Savjet učenika čini 28 članova, redovno održavaju sastanke na kojima razmatraju aktuelnu problematiku u vezi sa učenjem, vladanjem i projektima. Sa svojim projektom "Volontiraj-kreditiraj" učestvuju u hortikulturalnom uređenju zelene površine oko igrališta za košarku, u naselju "Bare" u Sokocu, i nadaju se da će njihov projekat "proći", a mi ih podržavamo u ovoj aktivnosti. Takođe, Savjet učenika, već treću školsku godinu, uredjuje časopis "Srednjoškolac", a kako ističu, na školskim takmičenjima redovno osvajaju nagrade. Kažu da je saradnja sa upravom škole dobra, osim sa pojedinim profesorima, koji ne shvataju ozbiljno njihov angažman. Kao jedan od problema u realizaciji nastave navode nedostatak školske sale za fizičko vaspitanje i sportske aktivnsti. Napominju da je lokalna zajednica u neposrednoj blizini škole izgradila sportsku dvoranu, ali je ona, zbog ograničenih materijalnih mogućnosti škole, učenicima teško dostupna, jer se sala izdaje uz novčanu naknadu.

U radionici, na temu vršnjačkog nasilja, kojom je nastavljeno druženje u ovoj školi, učenici su pokazali sposobnost da prepoznaju probleme, spremnost na razgovor o svim pitanjima koja se tiču vršnjačkog nasilja, te naglasili potrebu da se razgovara, kako sa roditeljima, tako i sa stručnim licima ove škole. Inače, škola se ne ističe po vršnjačkom nasilju, disciplina je na zadovoljavajućem nivou, čemu doprinosi i videonadzor u školi, ali i zrelo rasuđivanje učenika.