DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru realizacije projekta, koji finansira Evropska Unija, a implementira Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u saradnji sa Ombudsmanom za djecu, kancelarija Doboj, u prostorijama Evropskog kulturnog centra u Doboju, dana 03.11.2010. godine održana je finalna radionica u kojoj su učestvovali koordinator projekta i projekt-asistent /Europlus/, predstavnici Ombudsmana za djecu RS, i predstavnici Savjeta učenika srednje Medicinske škole Doboj i Gimnazije Doboj.

Cilj radionice bio je izrada finalnog prijedloga sadržaja info table koja će do kraja novembra biti postavljena u 10 srednjih škola sa područja regije Doboj.

Tokom rada i izrade sadržaja info table djeca su na kreativan način izrazila svoje mišljenje o siromaštvu i posljedicama koje siromaštvo i socijalna isključenost ostavlja na djecu. U radu i diskusiji poseban osvrt dat je na odredbe o pravu na adekvatnu socijalnu zaštitu djece iz UN Konvencije o pravima djeteta i o tome u kojoj mjeri siromašna djeca danas mogu da ostvare pravo na adekvatnu socijalnu zaštitu u sredini u kojoj žive.

Djeca su aktivno učestvovala u radu i dali svoj puni doprinos u konačnom određivanju sadržaja info-table, te je na taj način sadržaj info table sa osnovnim porukama o ciljevima i stalnoj potrebi borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, prilagođen njihovom mišljenju i jeziku.