DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske u saradnji sa organizacijom Save the Children Norway domaćin je i organizator Tematske sjednice ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, koja se održava u Banja Luci 4.11.2010.godine.

Tema sjednice je-Prioriteti Institucija Ombudsmana za djecu u zaštiti djece

                       od    seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.

Na godišnjoj Konferenciji Ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, održanoj u Banja Luci od 19-21 maja 2010.godine, na temu

-Djeca imaju pravo na zaštitu od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, Jesmo li učinili dovoljno da ih zaštitimo,

učesnici konferencije su, polazeći od međunarodnih standarda i pravne regulative u svojim zemljama te iskustava iz prakse usvojili Zaključke koji obavezuju na preduzimanje cijelog niza aktivnosti, kako bi osnovno pravo svakog djeteta, pravo na život i razvoj bilo osigurano i zaštićeno.

Tematska sjednica je nastavak aktivnosti Institucija Ombudsmana, ali u dijelu šta su prioriteti Institucija ombudsmana za djecu u zaštiti djece od ovog oblika nasilja.