DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi" savjetnica Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije Foča, dana 28.10.2010. godine posjetila je Srednjoškolski centar "Golub Kureš" u Bileći, i tom prilikom razgovarala sa pedagogom i psihologom ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Nakon što je predstavnicima škole predstavljena institucija Ombudsmana za djecu RS, ovlaštenja i način rada, kao i dosadašnje aktivnosti Institucije, predstavnici škole su ukratko, savjetnicu upoznali sa svojim planovima i problemima u njihovoj realizaciji, kao i aktuelnostima škole.

U drugom dijelu, savjetnica Ombudsmana je razgovarala sa predstavnicima Savjeta učenika, upoznala ih sa ovlaštenjima Ombudsmana za djecu, načinom rada, kao i dosadašnjim aktivnostima, a razgovarano je i o UN Konvenciji o pravima djeteta.

U nastavku druženja održana je radionica na temu vršnjačkog nasilja. Evidentno je da učenici malo znaju o svojim pravima, i da Savjet učenika nema adekvatnu saradnju sa upravom škole. U vannastavnim aktivnostim, kako su istakli, imaju pozitivne rezultate - predsjednik Savjeta trenutno učestvuje na svjetskom šahovskom prvenstvu za mlade, a grupa učenika je učestvovala na nedavno održanom evropskom prvenstvu u karateu, u Italiji, gdje je jedan od učenika ostvario zapažene rezultate.