DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U okviru aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi", zamjenik i savjetnik Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije Doboj, dana 27.10.2010. godine, posjetili su Gimnaziju i srednju stručnu školu "Petar Kočić" u Zvorniku i razgovarali sa rukovodstvom škole i predsjednikom Savjeta učenika. Zamjenik ombudsmana je predstavio Instituciju, njenu organizaciju, nadležnosti i dosadašnji rad, a razgovarano je i o problemima sa kojima se susreću učenici i rukovodstvo škole.

Predsjednik Savjeta učenika i koordinator za rad Savjeta predstavili su dosadašnje aktivnosti i projekte koje su realizovali. Razgovaralo se i o pravima djece sadržanim u UN Konvenciji o pravima djeteta, a učenici su izrazili želju da se saradnja sa Ombudsmanom za djecu nastavi.