DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Mostaru, je održan sastanak ombudsmana za zaštitu potrošača, Dragana Doke sa pomoćnicima i ombudsmana za djecu Republike Srpske Nade Grahovac sa saradnicima, po pitanjima saradnje dvije institucije - u zaštiti djece kao potrošača.

Preduslov za jačanje sistema zaštite prava i interesa potrošača je kvalitetan zakonodavni okvir koji mora prepoznati i zaštititi djecu kao potrošače, u brojnim oblastima- obrazovanja, zdravstvene zaštite, oglašavanja, upotrebe alkohola i cigareta, đačkih ekskurzija, dječije hrane, igračaka, igrališta...

S obzirom da je Ombudsman za zaštitu potrošača zakonom ovlašten za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, te za pokretanje inicijative za izmjene postojećih zakona koji uređuju ovu problematiku, to će saradnja dvije institucije biti usmjerena na promociju efikasnije politike u zaštiti djece potrošača u svim oblastima.