DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Dana 21.10.2010.godine savjetnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila je Srednjoškolski centar "Milorad Vlačić" u Vlasenici, povodom aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi". Lijep sunčan dan, jesenje pejzaže u Vlasenici i bogatstvo boja u prirodi, upotpunila je i pozitivna energija u ovoj školi.

Naime, u razgovoru sa savjetnicom Ombudsmana direktorica škole, gospođa Zagorka Neđić i njene saradnice pedagog Biljana Bobar i psiholog Ilinka Inić, ispoljile su organizacione sposobnosti, brigu o djeci, te maksimalnu angažovanost u poboljšanju učeničkog standarda. Upoznali su predstavnicu Ombudsmana sa trenutnim aktivnostima koje se odvijaju u realizaciji planova, a posebno naglasile da su u toku aktivnosti na adaptiranju i saniranju krovne konstrukcije, te istakle da je disciplina u školi na zavidnom nivou, čemu dobrim dijelom doprinosi i video-nadzor koji škola posjeduje.

Nakon što je upravi škole predstavljena institucija Ombudsmana za djecu RS upoznati su sa aktivnostima koje Institucija provodi.

U drugom dijelu posjete, predstavnicima Savjeta učenika, koji su prisustvovali u punom sastavu, predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu, ovlaštenja, nadležnosti, način obraćanja Instituciji, a razgovaralo se i o UN Konvenciji o pravima djeteta. Evidentno je da su učenici zainteresovani za ovaj oblik sticanja znanja o svojim pravima, da su dobrim dijelom informisani o pravima učenika u obrazovnom sistemu, u razgovoru su otvoreni i spremni na saradnju sa institucijom Ombudsmana za djecu. Predstavnicu Ombudsmana su ukratko, upoznali sa dosadašnjim aktivnostima Savjeta učenika i naglasili da je saradnja sa upravom škole dobra. Kao problem istakli su potrebu da se parket u školskoj dvorani sanira, jer su česte povrede učenika zbog dotrajale podne površine. Primjećuje se, da imaju slične probleme kao i savjeti učenika u drugim školama, a to je činjenica da neki profesori smatraju da Savjet učenika nije ravnopravan partner za razgovore i ne uvažavaju ih dovoljno.

U organizovanoj radionici ispoljili su zrelost, kreativnosti i sposobnost prepoznavanja suštine problema, spremnost na razgovor i saradnju sa svim relevantnim činiocima sistema koji mogu pomoći da se konkretan slučaj riješi.