DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U srijedu, 20. oktobra, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske, sa savjetnikom iz Kancelarija Doboj, posjetio je Gimnaziju "Filip Višnjić" u Bijeljini i sastao se sa direktoricom škole i predsjednicom i članovima Savjeta učenika. Tom prilikom je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, organizacija, način rada i ovlašćenja koja ima, te aktivnosti koje Institucija trenutno provodi u okviru programa "O tvojim pravima u tvojoj školi", a činjenica da učenici nisu znali za postojanje i ulogu Institucije pokazuje opravdanost ovakvih posjeta školama.

Predsjednica Savjeta učenika zajedno sa ostalim članovima je predstavila rad Savjeta, a učenici su govorili o aktivnostima i programima koje su ostvarili kroz njegov rad. Pokazali su da poznaju prava koja su djeci garantovana u Konvenciji o pravima djeteta, pohvalili se učešćem i postignutim rezultatima na radionicama održanim na temu o pravima djece, a posebno su istakli pobjedu koju su ostvarili na "Sajmu ideja".

Razgovaralo se o problemima sa kojima se susreću, a kao problem naveli su otežano održavanja sastanaka Savjeta učenika zbog rada škole u dvije smjene kao i nezainteresovanosti djece za rad u Savjetu.