DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu iz Kancelarije Doboj, dana 20.10.2010. godine, učestvovala je u radu okruglog stola, koji je organizovala Lokalna Akciona Grupa (LAG) regije Doboj i Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj, na temu "Arhitektonska pristupačnost je ljudsko pravo".

Učesnici su upoznati sa odredbama iz UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, a poseban naglasak je stavljen na pravo pristupa stambenim i javnim objektima.

Položaj djece sa invaliditetom, kao i problemi sa kojima se oni i njihovi roditelji susreću zahtijeva posebnu pažnju, a otklanjanje arhitektonskih barijera treba da bude prioritet društvene zajednice. Kao pozitivan primjer u otklanjanju arhitektonskih barijera predstavlja izgradnja pristupne rampe u Osnovnoj školi "Vuk Stefanović Karadžić" u Doboju, čime je učenicima-djeci sa invaliditetom olakšan pristup školi.