DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Akcija "O tvojim pravima u tvojoj školi" ovog utorka je provedena u Srednjoškolskom centru u Kotor Varoši.

Zamjenica ombudsmana je razgovarala sa pedagogom škole i direktorom o aktuelnoj školskoj problematici. Stiče se utisak da uprava smatra da nema problema koje bi mogla navesti u smislu odvijanja nastavnog procesa, što se tiče uslova rada, kadra, nastavnog plana i programa. Jedino što bi se moglo označiti kao nedostatak u radu škole je slab rad Savjeta roditelja, koji vjerovatno nisu ni svjesni njegove uloge u funkcionisanju škole. Uprava škole nije do sad znala da postoji Ombudsman za djecu niti koja su njegova ovlaštenja i nadležnosti. Zamjenica ombudsmana zato je posebno naglasila važnost ove Institucije i njena ovlašćenja, kao i mogućnost škole da se obrati ombudsmanu u slučaju kršenja prava djeteta.

Radionici o pravima djeteta prisustvovala su 23 člana Savjeta učenika koji su u prvom dijelu radionice bili prilično opušteni, ali su kasnije razumjeli da se grupni rad koristi kako bi oni međusobno razmjenili mišljenja i uporedili svoja saznanja sa onim što im UN Konvencija garantuje. U razgovoru s djecom vladala je nevjerica da sami mogu inicirati promjene u svim životnim oblastima, pa im je sugerisano da pokušaju kroz Savjet učenika ostvariti svoje ideje. Kao što roditelji, očito nisu svjesni uloge Savjeta roditelja, tako ni učenici nisu svjesni da kroz aktivnosti i inicijative Savjeta učenika mogu ostvariti i zaštititi mnoga svoja prava.

Nadamo se da će ova radionica i ono što su učenici tom prilikom naučili, pomoći ovim mladim ljudima koji su svjesni vremena u kojem žive i poteškoća na koje nailaze u svom sazrijevanju. Pozvali smo ih da budu naši mladi savjetnici i nadamo se da će se na taj poziv odazvati.