DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u saradnji sa Ombudsmanom za djecu RS/ kancelarija Doboj organizovao je panel diskusiju na temu "Djeca prije svega".

Ciljevi ove inicijative su, podstaknuti sve relevantne aktere i institucije da što aktivnije preuzmu inicijativu generušući nove podsticaje u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti posebno kod djece, te poslati socijalnu poruku o potrebi da se koriguju nejednakosti, posebno kod djece, da se borba protiv siromaštva postavi u centar svih dešavanja.

Ova aktivnost je dio projekta, koji finansira Evropska unija, a implementira Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS. Aktivnost se realizuje povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kao i Evropske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključnosti.

Na panel diskusiji učestvovali su panelisti: predstavnik UNICEF-a, Ombudsman za djecu RS, predsjednica Savjeta za djecu RS, Helsinški parlament građana, Banja Luka. Osim panelista prisutni su bili i predstavnici Centra za socijalni rad, OSCE, NVO i drugi.

Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac naglasila je, između ostalog, da je potrebno identifikovati rizike dječijeg siromaštva, utvrditi mogućnosti strateškog-sistemskog pristupa borbi protiv siromaštva djece, analizirati postojeće programe i aktivnosti, raditi na novim u cilju sprečavanja socijalne isključenosti djece, a neophodno je edukovati i djecu o onome šta njihova prava jesu. Istakla je da je potrebno učiniti odgovornijim sve subjekte zaštite i insistirati da njihova komunikacija i koordinacija moraju biti takve da ne ostavljaju prazan prostor, a postojeće zakone uskladiti sa međunarodnim standardima prije svega sa zahtjevima UN Konvencije o pravima djeteta. Ona je podsjetila da je Institucija pokrenula inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona i Krivičnog zakona, da je u toku je usvajanje Strategije protiv nasilja u porodici, te donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti od koga se mnogo očekuje. Istakla je da je neophodno raditi na uspostavljanju novog odnosa prema djeci, da su djeca subjekti prava, da su sva prava jednako važna i sva jednako pripadaju svakom djetetu, da im prava pripadaju samo zato što su djeca, a da je naša obaveza i odgovornost da to omogućimo, obezbjedimo i osiguramo. Ona je navela da je uloga nevladinog sektora u tom dijelu izuzetno važna, te da će Ombudsman za djecu RS kao i do sada podržati svaku inicijativu koja će unaprediti položaj djece u Republici Srpskoj.