DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi." savjetnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" u Gacku. Na sastanku koji je održan sa sekretarom, pedagogom i psihologom škole, savjetnica Ombudsmana je predstavnike škole upoznala sa radom institucije Ombudsmana za djecu, i ovlaštenjima Institucije u skladu sa Zakonu o ombudsmanu za djecu RS, kao i o dosadašnjim aktivnostima, a predstavnici škole su savjetnicu Ombudsmana upoznali sa školskim aktuelnostima i problemima sa kojima se suočavaju u provođenju planiranih aktivnosti. Na sastanku sa članovima Savjeta učenika, kojem je prisustvovao i školski pedagog, članovi Savjeta su aktivno učestvovali u razgovoru o njihovim pravima. Nakon što im je predstavnica Ombudsmana za djecu, ukratko predstavila Instituciju, te ih informisala o nadležnostima, načinu rada, mogućnostima obraćanja instituciji, te aktivnostima koje je Ombudsman za djecu do sada proveo, pozvala ih je da se i dalje angažuju na informisanju o svojim pravima i da aktivno učestvuju na njihovoj promociji. Članovi Savjeta su pokazali da su dobro informisani o pravima djece, posebno u oblasti obrazovanja, imaju saznanja o UN Konvenciji o pravima djeteta, te su naglasili da su kroz mnoge sekcije, odjeljenske zajednice, razgovarali o pravima djeteta. Posebno su iskazali poznavanje načina postupanja u slučajevima vršnjačkog nasilja, te iskazali spremnost da razgovaraju o uočenim slučajevima vršnjačkog nasilja, kao i o drugim oblicima povrede njihovih prava. U organizovanoj radionici, upravo na temu vršnjačkog nasilja, iskazali su kreativnost, otvorenost i sposobnost prepoznavanja problema i otvaranje dijaloga i razgovora o svim pitanjima. Na temu prava na slobodu izražavanja mišljenja i učešča u donošenju odluka učenici su istakli, da se njihov glas sluša, ali da se ne čuje dovoljno u školi, jer se njihovo mišljenje ne shvata dovoljno ozbiljno. Naime, istakli su dobru saradnju sa upravom škole, dijelom nastavnog kadra, ali, na žalost, dio nastavnog kadra ne shvata ulogu Savjeta kao ravnopravnog činioca u radu škole i donošenju odluka koje se tiču učenika i njihovih prava. Posebno, smatraju da bi njihovo učešće u radu Školskog odbora, kao ravnopranog člana Odbora, doprinijelo da se afirmiše i uloga Savjeta kao ravnopravnog činioca u donošenju odluka relevantniha za ostvarivanje njihovih prava.'