DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U srijedu, 13. oktobra, nastavljajući aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi", zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske, sa savjetnikom iz kancelarije Doboj, posjetio je Gimnaziju sa tehničkim školama u Derventi i tom prilikom održao sastanak sa rukovodstvom škole, direktorom, pedagogom i psihologom škole, dijelom nastavnog kadra, kao i sa članovima Savjeta učenika.

Na sastanku je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, način rada i ovlašćenja koja ima, te aktivnosti koje Institucija trenutno provodi, a rukovodstvo škole je upoznalo predstavnike Institucije o istorijatu škole, dosadašnjem radu i rezultatima, te iskoristilo priliku da ukaže na probleme sa kojima se susreće nastavni kadar, ali i učenici zbog nedovoljne i dotrajale opreme.

Predsjednica Savjeta učenika zajedno sa ostalim članovima je predstavilia njegov rad, a učenici su govorili o aktivnostima i programima koje su realizovali kroz rad Savjeta učenika, kao i kroz razne sekcije u školi. Istakli su da su upoznati sa pravima djece sadržanim u UN Konvenciji o pravima djeteta, da su organizovali različite radionice na temu o pravima djece, ali da nisu znali za postojanje i rad institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Iznijeli su koja prava smatraju najvažnijim, razgovarali otvoreno o problemima sa kojima se susreću, istakli da je jedan od problema nedovoljna zainteresovanost i motivisanost djece za rad u Savjetu učenika, te da smatraju da bi eventualno formiranje omladinskih organizacija i rad na takvim projektima mogao pomoći boljoj zainteresovanosti djece.

Nakon upoznavanja sa ulogom Ombudsmana za djecu istakli su pozitivno mišljenje o Instituciji, ozbiljnu zainteresovanost za saradnju i odmah predložili redovno održavanje kontakata i razmjenu informacija, kao i potrebu planiranja i održavanja sastanka predsjednika ili predstavnika Savjeta učenika sa Ombudsmanom za djecu na kojima bi razgovarali o raznim problemima i na kojima bi direktno mogli iznositi svoja mišljenja. Smatraju da će za njih takvi sastanci biti od velike koristi.