DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Savjetnik ombudsmana za djecu RS posjetila je OŠ "Sveti Sava" u Foči u sklopu aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi".

Prvi dio posjete proveden je u razgovoru predstavnika institucije s pedagogom škole i dijelom nastavnog kadra, o školskim aktivnostima i problemima na koje nailaze u svom radu. Iako ovoj školi nije nepoznat rad Ombudsmana za djecu, još jednom su se podsjetili nadležnosti i aktivnosti koje provodi naša institucija.

Sa Savjetom učenika razgovaralo se o vršnjačkom nasilju, UN Konvenciji i pravima djeteta u osnovnoj školi. Učenici starijih razreda znaju dosta o svojim pravima, o čemu su se dobrim dijelom informisali u odjeljenskim zajednicama, kroz časove demokratije, a organizuju se brojne igraonice na temu dječijih prava za mlađe učenike.

Kad se razgovaralo o vršnjačkom nasilju vidno je da ga znaju prepoznati, da su spremni na razgovor sa upravom škole i pedagogom o problemima. Takođe, u razgovoru su istakli, kao veliki problem u školi, nedostatak knjižnog fonda u školskoj biblioteci, koji se nije odavno obnavljao, što stvara probleme kod čitanja zadatih lektira. Mnogi učenici su izrazili želju da sarađuju sa institucijom Ombudsmana za djecu kao njeni mladi savjetnici.