DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Zamjenik ombudsmana za djecu, Zlata Hadžić-Bajrić, sa saradnicima posjetila je Građevinsku školu u Banjaluci i predstavila rad institucije Ombudsmana za djecu, kako rukovodstvu škole, tako i djeci članovima Savjeta učenika. U razgovoru s direktorom i pedagogom škole istaknuto je da škola radi u objektu koji nije namjenski, ali da se ulažu napori kako bi se došlo do objekta koji bi zadovoljavao potrebe ove škole. Interesantno je da su u tom pravcu zajedničke aktivnosti prema relavantnim institucijama vodili uprava škole, djeca i roditelji. To je lijep primjer saradnje svih koji brinu o djeci i njihovom pravu na obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama.
Radionica o pravima djeteta okupila je 20 učenika iz Savjeta učenika ove škole. Djeca su u grupama razmijenila svoja iskustva o obrazovanju, slobodnom vremenu, izražavanju mišljenja i poznavanju svojih prava. Došli su do saznanja da su to upravo ona prava koja im garantuje UN Konvencija. Ipak, rekli su da ne znaju mnogo o svojim pravima, a posebno ne znaju kako da svoja prava ostvare i zaštite.
Razgovarano je i o ulozi i načinu funkcionisanja Savjeta učenika, te o potrebi da se povezuju sa drugim savjetima učenika kako bi razmijenili iskustva ili zajedno rješavali slične probleme. Mladi iz ove škole misle da nema mnogo slučajeva kršenja njihovih prava o kojima se razgovaralo, ali da bi odrasli mnogo više pažnje trebali da posvete onome što mladi govore, ne samo da ih čuju nego i da njihove prijedloge i ideje ozbiljno razmotre.
Zamjenik ombudsmana im je povodom te konstatacije kratko prenijela iskustva sa Godišnje konferencije ENOC-a u Strazburu  čija tema je bila upravo slušanje djece i njihovo uključivanje u promociju prava djeteta. Djeca su izrazila zadovoljstvo s onim što su naučili o svojim pravima, a neki od njih su izrazili želju da budu i mladi savjetnici ombudsmana.