DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, mr Nada Grahovac i zamjenik ombudsmana za djecu Zlatoljub Mišić učestvovali su u radu 14. Godišnje konferencije Evropske mreže ombudsmana za djecu koja je imala temu "Djecu treba slušati i uključiti u promociju i implementaciju njihovih prava" koja se održala u Strazburu od 7.do 9.oktobra 2010.godine.

Tokom konferencije prezentovan je rad institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske koja je, radeći na promociji prava djeteta da izrazi svoje mišljenje, započela osnivanje mreže mladih savjetnika i time pokazala da prepoznaje važnost dječijeg mišljenja i potrebu da ga implementira u svoj rad. Predstavnici Ombudsmana RS učestvovali su u dvjema radnim grupama. Jedna radna grupa bavila se pitanjima zaštite djece od nasilja, a druga opasnostima koje nose nove tehnologije (internet, fejsbuk).

Istovremeno se održavao i prvi sastanak mladih savjetnika ombudsmana za djecu (ENYA) u kojem je mladi savjetnik iz Republike Srpske, učestvovao u radnoj grupi koja se bavila obrazovanjem, dok je Zlata Hadžić-Bajrić, zamjenik ombudsmana, bila moderator u grupi koja se spremala da prezentuje svoje stavove o nasilju.

U petak,8. oktobra, djeca su zajedno s ombudsmanima, moderatorima i koordinatorima, prezentovala svoje zaključke o sve 4 teme (Obrazovanje, Zdravlje, Nasilje, Internet) i postavljala pitanja ombudsmanima, te su međusobno razmijenili mišljenja i iskustva koja imaju iz svojih zemalja. Na jednom mjestu govorila su djeca iz Grčke, Francuske, Azerbejdžana, Hrvatske, Finske, Belgije, Španije, Republike Srpske, Slovačke i drugih zemalja i svi su željeli isto-da se njihov glas čuje i da se ozbiljno razmotri. Ombudsmani za djecu imali su priliku da ih saslušaju, a sada imaju obavezu da njihovo mišljenje uvaže.