DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Savjetnik Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije Doboj učestvovao je na radnom skupu koji je održan 07.10.2010. godine u Doboju. Skup je održan na temu "Saradnjom do efikasnije pomoći žrtvama nasilja", a u radu skupa su učestvovali predstavnici institucija koje se u svom radu susreću sa problemom nasilja i njegovim posljedicama, počev od centra za socijalni rad, policije, pravosudnih organa, zdravstvene ustanove, komisije za ravnopravnost polova, naučni radnici i udruženja građana koja se bave problemom nasilja. Raspravljano  je o Strategiji za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj, analizirano je stanje nasilja u porodici i nad djecom na lokalnom nivou i definisana uloga društvenih subjekata u trajnom procesu suzbijanja nasilja.
Posebno je ukazano na položaj žrtava nasilja, koje su najčešće žene i djeca, a kojima se zbog nedovoljno efikasnog sistema zaštite, pomoć pruža neposredno nakon nasilja, te kasnije bivaju prepuštene same sebi i ostaju u začaranom krugu.  
Razgovarano je i o konkretnim problemima sa kojima se učesnici skupa susreću u svojoj praksi i ukazano na potrebu uspostavljanja trajnog mehanizma saradnje svih subjekata radi što efikasnijeg sprečavanja nasilja i pomoći žrtvama.
 Između učesnika je postignut dogovor o redovnom međusobnom informisanju i potpunoj saradnji radi suzbijanja nasilja i efikasnije pomoći žrtvama nasilja.