DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Mladi savjetnik ombudsmana za djecu RS danas će započeti aktivnosti na prvom ENYA sastanku mladih savjetnika u Strazburu, kako bi u petak zajedno s djecom iz drugih evropskih zemalja iznio stavove i pitanja svojih vršnjaka na Godišnjoj konferenciji ENOC-a.
Predstavnik Republike Srpske i jedini predstavnik djece iz Bosne i Hercegovine, na Konferenciji će govoriti o temi Obrazovanje, s posebnim osvrtom na odnos učenika i nastavnika. Konferencija evropskih ombudsmana za djecu u Strazburu ima temu "Djecu treba slušati i uključiti u promociju i implementaciju njihovih prava", a mladi savjetnik će pokazati da djeca i znaju i mogu da govore o svojim pravima i među evropskim vršnjacima i ombudsmanima.