DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Savjetnik Ombudsman za djecu iz kancelarije Doboj, je u nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi", a u toku "Dječije nedjelje", posjetio Upravnu, ugostiteljsku i ŠUP u Doboju. Sastanak je održan sa direktorom i pedagogom škole i sa članovima savjeta učenika i tom prilikom je predstavljena  institucija Ombudsmana za djecu, način funkcionisanja, kao i aktivnosti koje institucija trenutno provodi.
Članovi savjeta učenika su predstavili rad svog savjeta, govorili o aktivnostima i programima koje su do sada realizovali kao i o aktivnostima koje tek planiraju.
Istakli su da imaju dobru podršku rukovodstva škole i većine profesora, da nailaze na razumijevanje i pomoć u provođenju svojuh aktivnosti, kao i da imaju priliku da rukovodstvu škole iznesu svoje stavove. Pohvalili su se da u njihovoj školi od strane učenika postoji veća zainteresovanost za rad u savjetu učenika i da smatraju da zakonska odredba, prema kojoj savjet učenika čini po jedan učenik iz odjeljenja, njima stvara problem i da bi željeli da većem broju učenika  iz razreda bude omogućeno da uđu u savjet i da bi na taj način rad savjeta bio kvalitetniji.
Upoznati su sa pravima djece sadržanim u UN Konvenciji o pravima djeteta, a posebno su istakli za njih značajno pravo na mišljenje i razmatranje i uvažavanje njihovih stavova, te su u vezi s tim iznijeli i kritike zbog nerazumijevanja i inertnosti ispoljene od strane organa kojima su se obraćali.
Iskreno su predstavili svoja znanja o dječijim pravima, iskustva koja su stekli u kontaktima sa institucijama sa kojima su sarađivali, priznali da do sada nisu znali i čuli za instituciju Ombudsmana za djecu RS, te da su naučili nešto novo. Izrazili su želju da u budućim aktivnostima sarađuju i sa ovom institucijom.