DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru programa obilježavanja "Dječije nedjelje" zamjenik Ombudsmana za djecu, sa saradnicima iz кancelarije Doboj organizovao je prijem i razgovor sa učenicima II-3 razreda Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" iz Doboja.
Djeci je na njima prihvatljiv način predstavljena institucija Ombudsmana za djecu kao i uloga i njen značaj, razgovarano je ulozi i mjestu djece u našem društvu, zatim o pravima djece i obavezama odraslih da djeci svaki dan omoguće uživanje prava koja im pripadaju.
Učenici su u veseloj i opuštenoj atmosferi, s obzirom na svoj uzrast, iznijeli svoja saznanja o pravima djece, isticali su pravo na radost i osmijeh, pravo na život, pravo na igru, pravo na ime i druga prava o kojima su već imali priliku da se upoznaju.
U toku posjete каncelariji Doboj djeca su svoja saznanja i shvatanja dječijih prava, pokazali kroz svoje likovne radove koje su tu nacrtali i poklonili kancelariji. Ovom prilikom djeci su uručeni prigodni pokloni, a oni su istakli da su zadovoljni posjetom i da su kroz ovakvo druženje naučili nešto novo.