DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prva sedmica oktobra, svake godine, tradicionalno je posvećena obilježavanju "Dječije nedjelje".
To je prilika da se odrasli podsjete na obaveze koje imaju prema djeci. A obaveza je odraslih preduzimanje svih potrebnih mjera da djetetu obezbijede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegovu dobrobit.
A to znači, da za sve odluke koje donosimo, bez obzira što se direktno ne odnose na djecu, uvijek moramo imati procjenu da li će se one i kako odraziti na djecu i njihove interese.
2010.godina proglašena je godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece što nas dodatno obavezuje, da se i u teškim ekonomskim uslovima prvo  moramo odazvati potrebama djece i da prvo moramo zaštiti njih i njihovo pravo na razvoj i odrastanje.
Djeci je veoma važno- to su nam potvrdili u druženju sa njima u školi, da se odrasli bilo da su roditelji, nastavnici, službenici, prema njima odnose sa poštovanjem, djeci je važno da se njihovo mišljenje ozbiljno razmotri u donošenju svih odluka koje se njih tiču. A djeca imaju šta da kažu, i znaju to da kažu, pitanje je samo da li ih čujemo i da li nam je stalo da razumijemo to što nam oni govore.
                                             
PLAN AKTIVNOSTI OMBUDSMANA ZA DJECU RS POVODOM DJEČIJE NEDJELJE

PONEDJELJAK, 4.10.2010.godine

-U Banjaluci, Ombudsman za djecu RS družiće se sa djecom u vrtiću Naša djeca u 11 časova.
Pozivamo medije da proprate ovaj dogadjaj.

-U Doboju, zamjenik ombudsmana za djecu RS će u svojoj Kancelariji primiti jedno odjeljenje drugog razreda iz Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić“ iz Doboja.

UTORAK, 5.10.2010.godine

-U Banjaluci u zgradi Narodne skupštine RS održaće se okrugli sto na temu „Problemi i rizici djece koja zasnivaju bračne i vanbračne zajednice“.

Ovom temom hoćemo skrenuti pažnju na prisustvo i bračnih i vanbračnih zajednica sa djecom, na činjenicu da djeca rađaju djecu, a da to ne prati potrebna edukacija djece o problemima seksualnog obrazovanja i zdravlja uopšte, te odgovornost roditelja za situacije u kojima se djeca nalaze. Ovim ne samo da su povrijeđena prava ove djece, već i djece koju oni rađaju, a problem dugoročno ima i društvo u cjelini.
A oni su samo djeca, djeca koja nisu u stanju ostvariti ciljeve bračne zajednice, to su djeca kojima još uvijek treba roditeljska briga i u vremenu kada i sami postaju roditelji. Pitanje je dodatno koliko te zajednice opstaju, ali je sigurno da ostavljaju posledice bez obzira na vrijeme njenog trajanja.
Stručnjaci upozoravaju da ovakve zajednice mogu imati nesagledive posljedice ne samo za djecu koja stupaju u brak već i za društvo u cjelini. Njihovi brakovi nisu samo njihov problem, društvo bi se moralo suočiti sa razlozima i motivima djevojčice od 12 ili 13 godina koja se odluči na taj korak, ali i učiniti odgovornijim sve one koji u tome i ne vide problem.

-U Foči, Kancelarija ombudsmana za djecu RS posjetiće Osnovnu školu „Veselin Masleša“ u Foči i održati radionicu vezano za prava djeteta. Djeca iz dječije igraonice Klincograd posjetiće tokom Dječije nedjelje Kancelariju ombudsmana za djecu RS u Foči kako bi se informisala o pravima djeteta.

SRIJEDA, 6.10.2010.godine
 
-U Doboju kancelarija Ombudsmana za djecu posjetiće srednju Upravnu, ugostiteljsku i školu učenika u privredi i održati radionicu o pravima djeteta sa akcentom na značaj Dječije nedjelje.

ČETVRTAK,  7.10.2010.godine

-U Strazburu se održava Redovna godišnja skupština Ombudsmana za djecu evropskih zemalja na temu „Djecu treba slušati i uključiti u promociju i implementaciju njihovih prava“. Sa ombudsmanom za djecu skupštini će prisustvovati i Dejan Tatić, učenik Gimnazije iz Doboja, koji je mladi savjetnik ombudsmana za djecu.
Dejan će biti predstavnik Republike Srpske i jedini iz BiH koji će govoriti na temu obrazovanje mladih i učešće djece u tom procesu, o odnosu nastavnik- učenik.