DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Savjetnik ombudsmana za djecu iz fočanske kancelarije posjetila je Centar srednjih škola u Trebinju. Obavljen je kratak razgovor s upravom škole i opšti je utisak da su ovakvi razgovori, čiji je cilj promocija i zaštita dječijih prava uvijek dobro došli.
Radionica i razgovor s djecom pokazali su da djeca ponešto znaju o instituciji Ombudsmana za djecu, pa im je dodatno pojašnjena njegova uloga i nadležnosti. Iako su srednjoškolci, priznaju da su za Un Konvenciju o pravima djeteta čuli, ali da o njoj malo znaju. Bez obzira na to prepoznaju svoja prava, načine kako ih mogu provoditi u školi, pogotovo zato jer su svi učesnici bili iz Savjeta učenika. Tako su u razgovoru o obrazovanju naveli da im nastava počinje u 7 časova ujutro, što je posebno naporno za one učenike koji putuju.
Mladi su priznali da im je ovo prva radionica o pravima djeteta i da su u njoj naučili nešto o svojim pravima, ali da bi ovakvih akcija trebalo da bude više. Nadamo se da će svoja iskustva i znanja stečena na radionici prenijeti u svoja odjeljenja.