DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Učenici  6. razreda OŠ “Vojislav Ilić” posjetili su instituciju Ombudsmana za djecu u aprilu ove godine kako bi se što bolje pripremili za takmičenje “Ja građanin”. Tada je dogovoreno da ih posjetimo kako bismo ih upoznali s institucijom i Un Konvencijom o pravima djeteta. Posjeta je realizovana 30. septembra, kada nam je direktorica škole saopštila da su učenici spremajući se za projekat “Ja građanin” otkrili kako se neke teme pojavljuju i na časovima VROZ-a i na časovima Demokratije, a činilo im se da se ne govori dovoljno o nasilju. Uz pomoć direktorice pokrenuli su inicijativu da se u Nastavni plan i program rada odjeljenskih zajednica uvrsti više časova na kojima bi se govorilo o nasilju. Ministarstvo prosvjete i kulture je prihvatilo inicijativu i izvršilo izmjene Nastavnog plana i programa. Ovo je odličan primjer kako se glas djece čuje i uvažava kod nadležnog ministarstva i kako djeca imaju dobre i korisne prijedloge.
Radionici „O tvojim pravima u tvojoj školi“ prisustvovali su učenici, predstavnici Savjeta učenika i predsjednici odjeljenjskih zajednica, centralne i područnih škola. Djeca su pokazala interesovanje za svoja prava, ali i potrebu da o njima nauče više. Smatraju da ih u školi odrasli slušaju i uvažavaju njihovo mišljenje, a kažu da su s Kućnim redom upoznati i oni i nastavnici i roditelji. Zanimljivo je da su  kao one koji treba da brinu o njihovom obrazovanju na prvom mjestu stavili sebe, jer očito imaju razvijenu svijest o tome da imaju i obaveze. Igra i slobodno vrijeme uglavnom su vezani za boravak u prirodi, sportske aktivnosti, školske sekcije, ali nedostaje im bioskop. Ono što bi djeca željela i što smatraju da bi im olakšalo boravak u školi je školska kuhinja.
Opšti utsak koji smo ponijeli iz ove škole je da se radi na promociji i zaštiti prava djeteta i da se tome pristupa planski i veoma odgovorno.