DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Zamjenik ombudsmana za djecu, sa saradnicima iz kancelarije Doboj, ove sedmice je razgovarao sa članovima Savjeta učenika Srednje mješovite škole “Jovan Dučić” iz Teslića.
Sastanku i razgovoru sa djecom prethodio je sastanak sa direktorom, pedagogom i psihologom škole i tom prilikom su upoznati sa ulogom institucije Ombudsmana za djecu, organizacijom, načinom funkcionisanja, nadležnostima, ovlašćenjima i aktivnostima koje institucija provodi, a rukovodstvo škole je iskoristilo priliku da  predstavi saradnju koju ostvaruje sa državnim institucijama kao i sa predstavnicima civilnog društva, te da skrene pažnju na uočene probleme sa osvrtom na probleme koje imaju djeca sa posebnim potrebama.
U razgovoru sa učenicima o njihovim pravima poseban naglasak je stavljen na prava iz Konvencije o pravima djeteta, a djeca su pokazala veoma dobro poznavanje iz te oblasti, uz isticanje činjenice da su realizovali i određene projekte na temu dječijih prava. U razgovoru su posebno isticali koliko im znači pravo na mišljenje i potrebu da budu pažljivo saslušani i da njihovi prijedlozi budu razmatrani.
Pokazali su visok nivo poznavanja uloge i rada Savjeta učenika u školi, te su isticali i probleme sa kojima se susreću tokom rada Savjeta učenika, a za pohvalu su ideje i prijedlozi o njegovom radu, koje su tokom razgovora iznosili.
Razgovarali su otvoreno i o problemu vršnjačkog nasilja, posljedicama koje žrtve tog nasilja imaju i o potrebi stalnog djelovanja od strane porodice, škole i državnih organa na sprečavanju te pojave.
Djeca su iskreno i neopterećeno predstavila svoja iskustva koja su stekli u kontaktima sa institucijama sa kojima su ostvarivali razne projekte koji su za cilj imali poboljšanje kvaliteta života i uslova u školi, a kroz razgovor su pokazali interes i želju za saradnjom sa Ombudsmanom za djecu. Na kraju sastanka istakli su da smatraju ovakve sastanke korisnim i da su i ovom prilikom naučili nešto novo.