DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Zamjenik ombudsmana za djecu, sa saradnicima iz kancelarije Doboj, ove sedmice je razgovarao sa članovima Savjeta učenika Srednje mješovite škole “Jovan Dučić” iz Teslića.
Sastanku i razgovoru sa djecom prethodio je sastanak sa direktorom, pedagogom i psihologom škole i tom prilikom su upoznati sa ulogom institucije Ombudsmana za djecu, organizacijom, načinom funkcionisanja, nadležnostima, ovlašćenjima i aktivnostima koje institucija provodi, a rukovodstvo škole je iskoristilo priliku da  predstavi saradnju koju ostvaruje sa državnim institucijama kao i sa predstavnicima civilnog društva, te da skrene pažnju na uočene probleme sa osvrtom na probleme koje imaju djeca sa posebnim potrebama.
U razgovoru sa učenicima o njihovim pravima poseban naglasak je stavljen na prava iz Konvencije o pravima djeteta, a djeca su pokazala veoma dobro poznavanje iz te oblasti, uz isticanje činjenice da su realizovali i određene projekte na temu dječijih prava. U razgovoru su posebno isticali koliko im znači pravo na mišljenje i potrebu da budu pažljivo saslušani i da njihovi prijedlozi budu razmatrani.
Pokazali su visok nivo poznavanja uloge i rada Savjeta učenika u školi, te su isticali i probleme sa kojima se susreću tokom rada Savjeta učenika, a za pohvalu su ideje i prijedlozi o njegovom radu, koje su tokom razgovora iznosili.
Razgovarali su otvoreno i o problemu vršnjačkog nasilja, posljedicama koje žrtve tog nasilja imaju i o potrebi stalnog djelovanja od strane porodice, škole i državnih organa na sprečavanju te pojave.
Djeca su iskreno i neopterećeno predstavila svoja iskustva koja su stekli u kontaktima sa institucijama sa kojima su ostvarivali razne projekte koji su za cilj imali poboljšanje kvaliteta života i uslova u školi, a kroz razgovor su pokazali interes i želju za saradnjom sa Ombudsmanom za djecu. Na kraju sastanka istakli su da smatraju ovakve sastanke korisnim i da su i ovom prilikom naučili nešto novo.