DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Opravdanost aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi" pokazala se i prilikom posjete predstavnika Ombudsmana za djecu RS Srednjoškolskom centru u Čajniču.

Naime, dana 23.09.2010. godine savjetnik Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, posjetila je SŠC "Petar Petrović Njegoš" u Čajniču. Kao i u ostalim školama, u prvom dijelu je obavljen razgovor sa upravom škole, tačnije direktoricom i pedagogom, predstavljena Institucija i UN Konvencija o pravima djeteta.

U drugom dijelu, nakon što su Savjetu učenika predstavljeni institucija Ombudsmana za djecu RS i njene dosadašnje aktivnosti, te UN Konvencija o pravima djeteta, održana je radionica o vršnjačkom nasilju, te razgovarano o aktuelnim problemima učenika. Evidentno je da učenici nisu imali saznanja o Ombudsmanu za djecu RS, da vrlo malo znaju o pravima koja UN Konvencija garantuje, kao i da im do sada nije bio prezentovan Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu RS. I pored toga, zapaža se da su učenici kreativni, u radionici su iskazali visok stepen razumijevanja i prepoznavanja slučajeva vrčnjačkog nasilja, a postupili bi, uglavnom, prema smjernicama iz Protokola.

O aktuelnim pitanjima u školi istakli su dobru saradnju sa upravom škole i nezadovoljstvo nedostatkom uslova za sportske i rekreativne aktivnosti, kao što su nedostatak sportske sale, terena za sport, kao i prostora za druge vannastavne aktivnosti.