DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U srijedu, 22. septembra, zamjenik Ombudsmana za djecu i savjetnik iz Kancelarije Doboj posjetili su Ekonomsku školu u Doboju i sa učenicima četvrtog razreda razgovarali o pravima djece.
U prvom dijelu posjete rukovodno-nastavni kadar je upoznat sa institucijom Ombudsmana za djecu Republike Srpske, njenom ulogom, organizacijom, nadležnostima i aktivnostima koje institucija provodi.
U drugom dijelu posjete, sa učenicima je razgovarano o njihovim pravima i o ulozi i značaju savjeta učenika u njihovoj školi, a pokazani, nizak stepen poznavanja uloge i značaja savjeta učenika u školi, kako od strane nastavno-rukovodnog kadra, tako i od strane samih učenika, pokazali su opravdanost i potrebu provođenja programa ’’O tvojim pravima u tvojoj školi’’.