DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

O pravima djeteta, ovog utorka, razgovaralo se u Gimnaziji Gradiška. Učenike III-4 odjeljenja su na času odjeljenjske zajednice posjetili predstavnici Ombudsmana za djecu RS i upoznali ih sa institucijom, a u radnom dijelu su gimnazijalci iznijeli svoja iskustva i stavove vezane za prava djeteta.
Svako pravo o kojem su djeca iznosila svoje mšljenje plijenilo je njihovu pažnju, a nisu krili da o pravima djeteta i UN Konvenciji žele znati više. Ovo je škola koja djeci pruža veoma dobre uslove za ostvarivanje prava na obrazovanje i djeca su toga svjesna. Što se tiče prava na izražavanje mišljenja, djeca smatraju da postoje načini kako da se njihov glas čuje i uglavnom ističu da je to putem Savjeta učenika, ali i školske televizije i njihovog školskog lista „Gimnazijalac“. Zdravlje, pravo na život u porodici i roditeljsku brigu djeca su opisala kao nešto što se podrazumijeva, a s pažnjom su poslušali kako mogu ta svoja prava zaštiti, ukoliko bi ona bila na neki način ugrožena. Pravo na igru i slobodno vrijeme ostvaruju uglavnom u sportskim aktivnostima, druženjima, bioskopu i kafićima i svjesni su da bi to vrijeme trebalo biti bolje organizovano i  od društva očekuju da im ponudi raznovrsnije sadržaje.
Nakon radionice učenici su izjavili da su naučili dosta novog i da im je drago da postoji institucija koja ih može upoznati s njihovim pravima, pomoći im da ih ostvare i zaštite.