DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

16.septembra 2010.godine- Povodom aktivnosti ''O tvojim pravima u tvojoj školi'' savjetnik Ombudsmana za djecu RS iz Kancelarije u Foči, posjetila je Gimnaziju ''Jovan Dučić'' u Trebinju. Ovo je bila prilika da se predstavi institucija Ombudsmana za djecu RS, a posebno Kancelarija u Foči, koja je otvorena u avgustu mjesecu 2010.godine, a koja pokriva i teritoriju opštine Trebinje.

U ovoj radnoj posjeti Gimnaziji "Jovan Dučić" prezentovana je UN Konvencija o pravima djeteta, te aktivnosti koje je Ombudsman za djecu RS proveo u proteklom periodu, razgovarano o aktuelnostima i problemima ove srednjo školske ustanove sa aspekta ostvarivanja prava djeteta. Direktor ove škole predstavio je planirane aktivnosti u školi, a posebno je istaknuo da je saradnja sa Savjetom učenika uvijek ostvarivana u najboljem interesu učenika, a trenutno se provode aktivnosti na izboru novog Savjeta učenika, s obzirom da je početak nove školske godine. Sa pedagogom škole dogovoreno je da se povodom Dana prava djeteta organizuje radionica o pravima djeteta, a učenici će sami predložiti temu.