DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru programa “O tvojim pravima u tvojoj školi” stručni tim Kancelarije Ombudsmana za djecu iz Doboja posjetio je 15. septembra Gimnaziju “Jovan Dučić” u Doboju i sa učenicima održao radionicu o pravima djece.
Tom prilikom učenici, koji su inače i članovi Savjeta učenika, su upoznati sa institucijom Ombudsmana za djecu RS, ulogom te institucije, njenom organizacijom, načinom funkcionisanja, nadležnostima kao i sa aktivnostima koje provodi.
U okviru upoznavaja učenika sa njihovim pravima poseban naglasak je stavljen na prava koja su djeci garantovana UN Konvencijom o pravima djeteta, te je razgovarano i o propisima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, a koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece. Učenici su posebno bili zainteresovani da saznaju nešto više o sadržaju propisa kojima je uređeno pravo na srednjoškolsko obrazovanje, zatim kakva je uloga i značaj savjeta učenika, te o načinu na koji mogu najjednostavnije da rješavaju probleme sa kojima se susreću, kako u školi tako i u svakodnevnom životu.
U drugom, radnom dijelu radionice učenici su iznosili svoja mišljenja i shvatanja prava i obaveza koja ih se neposredno tiču, iznosili su svoja iskustva koja su stekli u kontaktima sa nekim institucijama i korišćenjem njihovog prava na iznošenje svog mišljenja, predlagali način na koji bi se položaj djece i poštivanje njihovih prava mogao poboljšati. Učenici su iskreno i neopterećeno iznosili svoja mišljenja, prijedloge, pokazali visok nivo kritičnosti i samokritičnosti kao zavidan nivo poznavanja svojih prava i obaveza.