DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu održao je prvu u nizu radionicu pod nazivom "O tvojim pravima u tvojoj školi" u Srednjoj školi "Čelinac" u Čelincu sa jednim odjeljenjem drugog razreda.

Prvi dio radionice bio je posvećen upoznavanju djece s institucijom Ombudsmana za djecu, njenim nadležnostima i dosadašnjim aktivnostima.

Drugi dio imao je za cilj edukaciju učenika o pravima djeteta, koja su im zagarantovana UN Konvencijom, a akcenat je bio na pravu na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, igru i slobodno vrijeme, slobodno izražavanje mišljenja, život u porodici i pravo na poznavanje svojih prava. Učenici su prezentovali svoja iskustva o poznavanju svojih prava, kao i prijedloge kako bi neka od njih mogli unaprijediti i još bolje ostvariti i zaštiti.

Atmosfera je bila radna, djeca su bila zainteresovana i u svojim prezentacijama iskrena, kritična, ali i samokritična. Djeca su od radionice očekivala da nauče nešto novo, da se zabave, da riješe neki od svojih problema a na kraju radionice su smatrali da su njihova očekivanja ispunjena.