DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu RS u okviru redovnih aktivnosti započeće posjete osnovnim i srednjim školama pod nazivom "O tvojim pravima u tvojoj školi". Cilj ovih posjeta je edukacija djece o njihovim pravima, upoznavanje djece s institucijom Ombudsmana za djecu, te uspostavljanje saradnje s učenicima koji žele biti mladi savjetnici ombudsmana za djecu. Ove aktivnosti će trajati do 20. novembra, kada će se sumirati rezultati rada u školama.

U ovom periodu, stručni timovi kancelarija Ombudsmana za djecu iz Banjaluke, Doboja i Foče posjetiće preko trideset škola na teritoriji Republike Srpske.

Za septembar je planiran obilazak sljedećih škola:

1.  14. septembar - Čelinac, Srednja škola "Čelinac"

2.  15. septembar - Doboj, Gimnazija "Jovan Dučić"

3.  16. septembar - Trebinje, Gimnazija "Jovan Dučić"

4.  21. septembar - Gradiška, Gimnazija

5.  22. septembar - Doboj, Ekonomska i trgovačka škola

6.  23. septembar - Čajniče, Srednjoškolski centar

7.  28. septembar - Banja Luka, Ugostiteljsko-trgovačko-turistička škola

8.  29  septembar - Teslič, Srednja mješovita škola "Jovan Dučić"

9.  30. septembar - Centar srednjih škola u Trebinju