DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Savjet Evrope je u februaru mjesecu 2010. godine pokrenuo inicijativu za izradu novih smjernica za djecu "Pravda po mjeri djeteta".

Da bi došao do mišljenja djece, njihovih stavova i iskustava sa pravosudnim sistemom i drugim organima koji odlučuju o njihovim pravima, Savjet Evrope je organizovao istraživanje na temu "Pravda po mjeri djeteta" koje se odvija u 47 zemalja. Ombudsman za djecu uključio se u ove aktivnosti i proveo anketu Savjeta Evrope u osnovnim i srednjim školama u Banjaluci, Doboju, Modriči, Foči, Višegradu i Trebinju.

Anketirano je 343 djece uzrasta od 6 do 17 godina i to 216 djevojčica i 127 dječaka. Preko dvije trećine ispitanih bilo je uzrasta od 16 do 17 godina (244 djece).

Upitnik je imao 32 pitanja, na koje je ponuđen niz odgovorta, a posljednji dio Upitnika su smjernice o kojima su djeca trebala da se izjasne. Anketa je bila anonimna.

Rezultate istraživanja na teritoriji Republike Srpske, Ombudsman za djecu je obradio i donosi ih kao Poseban izvještaj.