DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Danas će sve osnovne i srednje škole otvoriti vrata djeci i mladima širom Republike Srpske. Kako je pravo na obrazovanje jedno u nizu prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima djeteta, onda je ovo pravi trenutak da se svi na njega podsjetimo.

Zašto svi? Zato što Konvencija, a i zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju, obavezuju i roditelje i nastavnike i djecu da učine sve napore kako bi stvorili što bolje uslove za obrazovanje i kako bi djeca, u skadu sa svojim mogućnostima, stekla najveći mogući stepen obrazovanja. Konvencija takođe govori i o provođenju discipline u školi koja mora biti u skladu sa pravima djeteta i poštovati njegovo dostojanstvo.

Djeca oblike ponašanja usvajaju od odraslih. Od nas primaju znanja, mi ih učimo vještinama, lijepom ponašanju, gradimo kod njih samopouzdanje, povjerenje, sigurnost. Naučiti ih tome za sve odrasle je veliki izazov, a za djecu još veći. Zato, iskoristimo prvi dan škole da djecu podsjetimo na njihova prava, na to da će kroz poznavanje svojih prava izgraditi svijest o tome da ih ta prava čine ravnopravnim članovima društva, čiji glas mi odrasli moramo čuti. To će kod njih razviti osjećaj da su potrebni, korisni i da stvarno učestvuju u kreiranju svojih života. Djeca koja budu svjesna toga biće odgovornija, lakše će učiti, redovnije pohađati nastavu, tražiti osmišljenije i kreativnije vidove zabave i biti manje podložna lošim uticajima koji su svuda prisutni.

Prvi dan škole za svako je dijete radost zbog ponovnog susreta sa drugovima, ali i strepnja od onoga što ga čeka u novoj školskoj godini. Pomozimo im da u klupama bude više radosti, znanja, razumijevanja i poštovanja, a među nastavnim osobljem i roditeljima više saradnje i razumijevanja, jer nam je zajednička obaveza i odgovornost da nam djeca budu zdrava, obrazovana, srećna i zadovoljna.