DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu sa saradnicima danas je u Foči razgovarala sa direktoricom Centra za socijalni rad gospođom Dragicom Rudinac o angažovanju Centra u pitanjima zaštite djece i njihovih prava.

Centar je danas, kao i drugi u Republici Srpskoj, pored pitanja i problema koji su i ranije bili prisutni, suočen sa novim obavezama koje zahtijevaju visokostručan, efikasan i timski rad. Te nove obaveze ne prati potrebna stručna struktura zaposlenih, kao ni uslovi u kojima Centar radi, a što se odražava i na kvalitet njihovih usluga.

Ombudsman za djecu danas je razgovarala i sa direktoricom Srednjoškolskog centra u Foči gospođom Borkom Kovač o angažovanju škole, nastavnog kadra i učenika o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava djece uopšte i posebno u obrazovnom sistemu.

U razgovoru je konstatovano da je škola vrlo angažovana u tom području, te da je Savjet učenika ove škole već prepoznatljiv duži niz godina po svojim aktivnostima u različitim oblastima ostvarivanja njihovih prava. I što je vrlo važno, škola je prepoznala potrebu i svojim angažovanjem podstiče i pomaže učeničko organizovanje i djelovanje.