DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Hraniteljstvo je jedan od oblika porodične zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, u kojem hranitelji postaju zamjena za biološku porodicu i djetetu obezbjeđuju one uslove za razvoj i odrastanje koji se smještajem djeteta u dom nikada ne mogu postići.

O prednostima hraniteljstva i aktivnostima koji se s tim u vezi provode razgovarali su predstavnici Centra za socijalni rad Banja Luka i Udruženja hranitelja Banja Luke, ali i sami hranitelji.

Promociji i prezentaciji hraniteljstva prisustvovala je i Ombudsman za djecu ističući da ove aktivnosti bi morale biti prepoznate na cijelom prostoru RS kako bi ovaj vid zbrinjavanja djece definitivno bio i prepoznat i prihvaćen, prije svega u najboljem interesu djece kojima je potreban ovaj vid zaštite.