DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zakon o slobodi pristupa informacijama "Službeni glasnik RS ,broj 20/2001" utvrđuje da je informacija pod kontrolom javnog organa javno dobro te da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri.

Osnovni cilj Zakona je da javni pristup informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je u osnovi pretpostavka demokratskih procesa i uslov izgradnje demokratskog društva.

S obzirom da centri za socijalni rad još uvijek nisu omogućili građanima pristup informacijama u skladu sa Zakonom, Ombudsman za djecu  je Ministarstvu zdravlja dao preporuku na postupanje. - Preporuke