DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Pravo djece na informaciju, pravo na izražavanje vlastitog mišljenja, druženje i druga prava, djeca danas dobrim dijelom mogu ostvariti i putem interneta.Internet pruža velike mogućnosti ali sa sobom nosi i rizike koje djeca vrlo često ne znaju i ne mogu prepoznati niti znaju kako reagovati u datoj situaciji.

Da bi od interneta dobili samo najbolje i iskoristili sve prednosti koje ovaj vid komunikacije pruža, a da istovremeno izbjegnu sve zamke i opasnosti u koje mogu biti dovedeni, oni moraju biti zaštićeni.

O tome kako zaštititi djecu na internetu ombudsman za djecu danas je razgovarala sa direktorom Agencije za informaciono društvo Republike Srpske gdinom Srđanom Rajčevićem i njegovim saradnicima.

U Agenciji su saglasni o neophodnosti sistemske edukacije djece o prednostima i rizicima interneta i potrebi traženja rješenja zaštite djece u toj oblasti, te preduzimanju mjera u okviru njihove nadležnosti u sprečavanju situacija koje mogu dovesti do povrede i ugrožavanja prava djeteta.